لینک تلگرام
مختصری در باب کشته سازی (علم التکلیس) - سلامت ما در طبیعت است...

سلامت ما در طبیعت است...

معرفی نرم افزارهای مرجع طب سنتی
یکشنبه 7 خرداد‌ماه سال 1391

مختصری در باب کشته سازی (علم التکلیس)

تکلیس(به انگلیسی: Calcination) اصطلاحی قدیمی در علم شیمی و کیمیاگری است که به فرآیند تشکیل اکسید یک فلز یا ترکیبات دیگر در اثر حرارت دادن فلز در مجاورت هوا،گفته می شود.

از زمانی که اطبا به ازاله ی مرض و بقای صحت توجه کردند ، همراه این امر برای امراض مختلف داروهای مفرد و مرکب بسیاری کشف کردند. و توجه داشتند بعد از وارد شدن یک دارو در داخل بدن انسان ، آن دارو فوائد زیادی برای بدن داشته باشد . به همین دلیل خمیره جات ، لعوقات ، جوارشات ، معاجین ، اشربه ، عرقیات ، اطلیه و اضمده را ایجاد کردند، که غرض از آن تقویت بخشیدن به تاثیر دارو و تسریع در رساندن اثر دارو به موضع مورد نظر است . همراه تمامی این تحقیقات طبی یک سری تحقیقات به نام کشته جات به تحقیقات آنها افزوده شد . با مطالعه در تاریخ طب قدیم این امر روشن می شود که شکل کنونی کشته در زمانی طولانی به این حال رسیده است . علم داروسازی مانند امروز آن قدر هم آسان و ساده نبود ، بلکه در قدیم روش ترکیب دارو بسیار سخت و زحمت آور بود و حتی علم کشته جات هنوز هم خیلی پیچیده و سخت است.

برای درک کیفیت جذب و چگونگی عمل دارو باید تمتم تبدیل هایی که در علم تکلیس بوجود آمده است را به دقت بررسی کرد. خیلی از اموری که با احراق(سوزاندن) و تکلیس( کشته ای که به رنگ سفید باشد) در ارتباط اند مورد غفلت واقع شده اند یا اینکه بعضی از داروسازها به علت مشکل بودن تهیه چنین ترکیبی ، آنها را غیر معتبر اعلام کردند .

احراق و تکلیس یکی از موضوعات مهم طب است . با مطالعه در تاریخ طب معلوم می شود که یونانیان در 800 سال قبل مسیح از کشته استفاده می کردند. همانطوری که در اشعار یونانی "مرهر" که اولین ماخذ تاریخ یونان است ، همراه ذکر نام بعضی از داروها ، بعضی از فلزها را هم نام برده است. اطبا هند هم چهارصد سال قبل از مسیح از علم تکلیس استفاده می کردند. پس معلوم می شود که یونانی ها چهارصد سال قبل از اطبای هند به این علم دسترسی داشته اند . زیرا دوره انتقال فرهنگ و علوم از کشوری به کشورهای دیگر چهارصد سال قبل از میلاد شروع شد، در آن دوره شاه هند ، شهنشاه اشوک بوده است.در آن زمان وقتی اطبای یونان به هند سفر کردند و از گیاهان دارویی هند آگاهی پیدا کردند ، خیلی از گیاهان را از هند گرفته و به گیاهان دارویی خود افزودند لکن علم تکلیس نتنها برای آنها جدید نبوده بلکه آنها در این مورد بر اطباء هند تفوق داشتند. ارتباطات فرهنگی و علمی بین هند و یونان در زمان اوج حکومت شاه اشوک بود. و در زمان خلافت هارون الرشید برای مطب دربار خود از هند اطبایی مانند منکه ، صالح ، بهله و آب ن دهن را به بغداد خواند و در آن دوران کتب طبی هند از نویسندگان چرک و شسرت به زبان عربی ترجمه شد که به این طریق بسیاری مسائل جدید در دنیای طب اسلامی وارد شدند آن میراثی که عرب از یونان در باب طب اخذ کرده بود را از علم تکلیس و کشته سازی نمی شود و اطباء عرب آن را در تحقیقات خود جا دادند و از آن استفاده کردند.

در کتب عربی هیچ کتابی نیست که از کتب کشته سازی هند ترجمه شده باشد ، لیکن در میان کتب آنها درباره این علم کتابهایی یافت می شود ، معلوم می شود که در عربها و ایرانیان نیز این علم وجود داشته است. و چنان که یک کتاب منسوب به ابن سیناست به نام رسالة فی التکلیس که الان هم اسمی از آن برده می شود.

استفاده کشته جات نزد اطبای ایران

محمد بن زکریای رازی در کتاب خود به نام الحاوی از فوائد بعضی از کشته ها نام برده است:

- کشته حجر الیهود که آن را اگر با آب برگ ترب استفاده کنند برای سنگ کلیه بسیار خوب است.

- کشته فولاد که آن را اگر با آب انار مصرف کنند برای تقویت کننده معده و اگر با سم الفار مصرف کنند برای قوه باه خوب است.

- کشته نقره برای تقویت باه است.

- کشته خُبث الحدید همراه آب گوگرد برای تقویت قلب مفید است.

- کشته طلا با گلاب برای تقویت و نشاط قلب خوب است.

و....

مراد از بیان مطالب فوق این بود که در طب یونان و ایران استفاده از کشته در تمام دوره ها مرسوم بوده و منقطع نشده است. لیکن الان فقط در هند از کشته جات استفاده می شود و این روش را نگه داشته اند .

هدف تکلیس ، احراق و کشته سازی

مقصود از احراق این است که حدت ( تندی ) و سختی یک دارو را کم کنیم یا آن را از حالت قبل لطیف تر نماییم . پس برای این هدف زرنیخ و زاج را محرق یا مکلس می کنند یا نمک یا سرطان را برای لطیف کردن احراق می کنند (می سوزانند) و چون در سنگ ها حدت و سختی زیاد است آنها را برای لطیف ساختن احراق و تکلیس می کنند و در صدف و سنگ چون که مقدار آهک زیاد است ، آنها را می سوازنیم تا لطیف شوند و برای اینکه بتوانند اثرات سمی یک شیء را دور کنند ان را می سوازنند و احراق عقرب برای این است که سم ان دفع شود و گاه برای نرم و لطیف نمودن اشیاء آنها را احراق می کنند مانند بسد و یاقوت و ...

غیر از اینها برای احراق و تکلیس اهداف و اسباب دیگری نیز وجود دارد. چنان که می دانید در وجود هر جانداری ، خصوصا در انسان اجزای مختلفی وجود دارند. اجزایی مثل طلا ، نقره ، آهن و ... ما با عمل تکلیس می خواهیم که این اجزا را اخذ کنیم. در حالیکه در فن طب استفاده از اینها تقریبا متروک شده است. همین اشیاء قوت و اثر دارند و در حالت سخت به درد می خورند . ما در اینجا چند نکته ی لازم را ذکر می کنیم که برای داروسازان بسیار مهم است.

فوائد و خواص کشته جات

در داروهای کشته و احراق شده فوائدی است که هیچ دارویی نمی تواند کار آنها را انجام دهد و اثرشان از همه بیش تر است برای نمونه:

- مقدار کمی از این کشته ها در مقابل مقدار زیادی از داروهای معمولی موثرتر و قوی تر است.

- اگر مریض نتواند داروی زیاد مصرف کند ، آن وقت مقدار کمی از کشته ها ، فوائد حجم زیاد داروها را در بر دارد.

- خیلی اوقات استفاده از کشته ها مانند این می ماند که در جسم یک روح تازه وارد شده و جسم چاق و چله می شود و حرارت غریزی قوت می گیرد.

- همه کشته ها قوی العمل هستند.

که در حال حاضر در ایران این علم توسط همت و تلاش های بی وقفه استاد گرانقدر سید علی نظری در حال توسعه و نشر می باشد. که در آینده ای نزدیک کتاب کشته سازی ایشان انتشار خواهد یافت.

انسان و ماه ( The humam and the moon)  

تناوب ماه قمری که سومین ریتم اصلی حیات موجودات زنده است در طرحهای تاریخ تولد انسان نیز ظاهرمی‌شود رابطه میان ماه و تولد آنچنان نزدیک است که در بعضی نقاط حتی ماه را قابله بزرگ‌می‌نامند
تاریخ تولد در واقع مستقیماً به تاریخ آبستنی بستگی دارد که آن نیز به نوبة خود به زمان قاعدگی وابسته است توجه داریم که طول متوسط دورة زنانگی تقریباً با مدت زمان میان دو بدر متوالی ماه برابر است البته همة زنان دنیا در یک روز معین و در یک وضعیت از ماه دچار قاعدگی نمی‌شوند، اماّ مشکل می‌توان قبول کرد که تشابه این دو فاصلة زمانی کاملاً تصادفی باشد.
Edson Andrews از Tallahassee گزارش می‌دهند که در ارزیابی تعداد بیش از یک هزار بیمار خون ریز یعنی بیمارانی که بر روی تخت جراحی به وسایل غیر عادی رگ بندی احتیاج پیدا کرده و یا به علت خونریزی به اتاق عمل بازگردانده شده‌اند 82% کل بحرانهای خونی مابین تربیع اول و تربیع ثانی اتفاق افتاده‌است و نقطه اوج پر معنایی درست به هنگام بدر داشته‌اند.
انستیتو آمریکایی اقلیم شناسی American Institute of Medical گزارشی از اثرات بدر ماه کامل بر رفتار انسان را منتشر کرده است که در آن نوشته شده وقوع جنایاتی با محرک قوی روانی مانند Arson (جنون آتش زدن) kleptimania ،(جنون دزدی)، رانندگی وحشیانه والکلسیم منجر به آدمکشی، همگی در شبهایی که ماه کامل است به بیشترین حدخود می‌رسند و ابری بودن هوا تأثیری در وقوعشان ندارد.

راوتیز عقیده دارد که چون ماه میدان مغناطیسی زمین را دگرگون می‌کند این تغییرات بحرانهای روانی را در اشخاصی که تعادل روانیشان از قبل تا حدودی متزلزل بوده است ، تشدید می‌نماید.
تحقیقات برای کشف روابط فیزیولوژیک احتمالی دیگر میان انسان و ماه ادامه دارد ادعا شده است که مرگهای ناشی از سل ریوی بیشتر در طول هفت روز پیش از بدر اتفاق می‌افتد و این امر ممکن است بستگی به دورة قمری موجود در مقدار PH خون داشته و یک پزشک آلمانی همبستگی‌هائی میان دوره ‌های قمری با ذات الریه، مقدار اسید اوریک خون و حتّی زمان مرگ را گزارش داده است. 

ارتباط ماه و دورة قاعدگیدر سال 1986 مقاله‌ای در مجله علمی Acto obstet Gneol scand به چاپ رسید که در آن Law sp مطالب بسیار جالبی را در رابطه با پدیده دورة قاعدگی و روزهای مختلف ماه بررسی نمود در این‌کار تحقیقاتی که روی826 داوطلب زن با سن‌های بین16-25سال انجام گرفت نتایج به این شرح بود :
در تعداد زیادی از افراد در روز اول ماه جدید دورة قاعدگی شروع شد که این دسته 3/28 درصد کل افراد را شامل می‌شود در حالی که در روزهای دیگر ماه در 5/8 تا 6/12 درصد افراد قاعدگی اتفاق می‌افتاد و این اختلاف بسیار معنی‌دار است 

نقش ماه کامل بر رفتار
در یک تحقیق که توسط Hicks-caskey و همکارانش در سال 1991 در دانشگاه ایالتی تنسی غربی انجام شده است محققین بر روی خانمهایی با سن مختلف اثر ماه را بررسی نموده‌اند روزهایی که به عنوان معیار انتخاب شده است عبارت است از :
1ـ سه روز قبل از ماه کامل
2ـ سه روز بعد از ماه کامل
3ـ روز چهاردهم ماه
این تحقیق نشان می‌دهد که متوسط رفتار غیر طبیعی افراد در روز چهاردهم ماه بطور بسیار معنی‌داری بیشتر از متوسط روزهای دیگر بوده است .

ماه و فعال شدن بعضی از عوامل بیماری‌زا نور ماه باعث فعال‌سازی بعضی از عوامل بیماری‌زا داخل بدن انسان می‌شود و این عوامل بیماری‌زا می‌تواند شامل: مخمرها، کرمها، انگلهای پروتوزوئری و ویروسها و باکتریها باشد همچنین نیروی جاذبه‌ ماه نیز می‌تواند باعث فعال‌سازی این عوامل بیمار‌ی‌زا شود فعالیت این پاتوژنها باعث می‌شود موادی را به داخل بدن ترشح نماید که این مواد می‌تواند در بعضی مواقع به صورت سمی باشد و نویسنده اعتقاد دارد که محتمل‌ترین پاتوژنی که در پدیده شب چهارده‌ ماه دخالت دارد یک نوع مخمر در روده‌ها از گونه کاندیدا است و هنگامی که این پاتوژن وارد جریان خون شود این حالت را Systemic Candida می‌گویند که در این حالت به علت وجود سموم در کبد، فرد مساعد دچار آلرژی می‌شود . 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)